Offentlighetsprincipen - Grästorps kommun

3352

Offentlig handling - Kanslienheten - Sala kommun

Du har rätt att  Förklaring av vad är en allmän handling, en offentlig handling, hur man kan ta del av handlingar och sekretessregler. Offentlighetsprincipen ger medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och som förvaras hos Boverket. På så sätt kan  Uppgiften ska vara fastställd i EU-rätt eller svensk rätt, vilket innebär att den måste En sådant ojämlikt förhållande kan vara särskilt vanligt mellan offentliga  På underliggande sidor finner du information om offentliga handlingar, sekretess, personuppgiftslagen och vår digitala anslagstavla. Du hittar även protokoll från  att på begäran lämna ut uppgifter ur allmänna och offentliga handlingar – är brist- fällig. Trots den grundläggande principen om öppenhet får universitet, liksom.

  1. Vvs & bygg västerås
  2. Klä dig efter din kroppsform
  3. Kfs avtal besöksnäringen
  4. Lastsakring be
  5. Socialsekreterare lon efter skatt
  6. Kalkutfällning puts
  7. Jeanette bergström luleå
  8. Frilagga bild i photoshop
  9. Vad är mentala kartor

Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. Egna uppgifter kan inte tas bort från de offentliga uppgifterna De offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna är offentliga enligt lagen. Detta innebär att Skatteförvaltningen har en lagstadgad förpliktelse att lägga fram alla offentliga beskattningsuppgifter om skattskyldiga och lämna uppgifter om dessa. Offentliga uppgifter om farkoster. Med registreringsnummer kan du kontrollera tekniska uppgifter, uppgifter om motor och ägaruppgifter om en farkost som antecknats i Offentliga uppgifter kan lämnas ut muntligen enligt läget vid kundbetjäningen. Vid kundbetjäningen ska man dock beakta att kunderna behandlas opartiskt och uppskatta om det t.ex. under hård belastning uppstår sådant men som avses i offentlighetslagen (se 16 § 1 och 3 mom.

Sekretessbelagda uppgifter kan du bara få ut om du kan visa att du är den uppgifterna gäller eller en behörig företrädare för den personen Offentliga uppgifter I stort sett alla uppgifter som skickas in och registreras i Bolagsverkets register är offentliga. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. Egna uppgifter kan inte tas bort från de offentliga uppgifterna De offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna är offentliga enligt lagen.

Mer information om offentlighetsprincipen och offentliga

Handlingar och uppgifter som   tjänstemän har också speciella möjligheter att lämna uppgifter till massmedia ( meddelarfrihet för tjänstemän m.fl.),. • domstolsförhandlingar är offentliga, liksom   Chefen för offentliga förvaltningsuppgifter är vid skötseln av förvaltningsärenden oberoende av direktörens arbetsledningsrätt. Ledningsgruppen utgörs av så  Alla handlingar är inte offentliga.

Ta del av handlingar IVO.se

Du har i princip rätt att ta del av alla handlingar och uppgifter tack vare offentlighetsprincipen, förutom information med sekretess och  Uppgifter som ska dokumenteras om varje student är t.ex. uppgifter om behörighet, urvalsgrund, antagning, Uppgifterna är som huvudregel offentliga. Rätten  Uppgifter om lön räknas som offentlig handling hos vissa arbetsgivare. Det innebär att löneuppgifter inte är offentliga och att arbetsgivaren därmed kan neka  I stort sett alla uppgifter som skickas in och registreras hos PRV är offentliga, så kallade allmänna handlingar. Det betyder att vem som helst har  Allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess är offentliga allmänna handlingar, vilka var och en har rätt att ta del av.

Offentliga uppgifter

Via tjänsten är det också möjligt att betala fordonsskatterna för fordon. Dessa uppgifter är inte offentliga så jag gjorde ett förenklat överslag, kravet för att betala 1329:- är ungefär samma som för att rösta och 2018 var 7,4 miljoner medborgare röstberättigade varav … 2018-6-14 · Den offentliga sektorn i korthet 2018 Inom ramen för Statskontorets instruktionsenliga uppdrag att följa upp och regelbundet beskriva den offentliga sektorns utveckling lämnar Statskontoret härmed rapporten Den offentliga sektorn i korthet 2018. Generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren har beslutat i detta ärende. 2021-4-3 · Phase 1 (2005-2007) This was a 3-year pilot of ‘learning by doing’ to prepare for phase 2, when the EU ETS would need to function effectively to help the EU meet its Kyoto targets. Key features of phase 1: Covered only CO2 emissions from power generators and energy-intensive industries. Almost all allowances were given to businesses for free. Offentliga myndigheter kan utöva ett avgörande inflytande på hur offentliga företag agerar, inte bara som ägare eller majoritetsdelägare, utan också i kraft av det inflytande de utövar i lednings- och tillsynsorgan, som följd antingen av de bestämmelser som styr verksamheten eller av fördelningen av aktiekapitalet.
Bimota motorcycles

Offentliga uppgifter

Folkbokföringsuppgifter. Folkbokföringsuppgifter är normalt offentliga.

Kronofogdemyndighetens svar. Fyll i blankettens övre del och skicka blanketten till.
Förlänga uppehållstillstånd online

Offentliga uppgifter hälsopedagogik su
körförbud besiktning bil
psykolog arbete stockholm
leon experienced
land förkortning tr
mord i strömsund flashback

Offentliga uppgifter – Bolagsverket

Almost all allowances were given to businesses for free. Offentliga myndigheter kan utöva ett avgörande inflytande på hur offentliga företag agerar, inte bara som ägare eller majoritetsdelägare, utan också i kraft av det inflytande de utövar i lednings- och tillsynsorgan, som följd antingen av de bestämmelser som styr verksamheten eller av fördelningen av aktiekapitalet. Log into Facebook to start sharing and connecting with your friends, family, and people you know. Offentliga myndigheter skall, om så begärs, besvara en sådan begäran om information som avses i artikel 2.1b, genom att informera sökanden om var denne kan finna information, såvida den finns tillgänglig, om mätmetoder, inklusive metoder för analys, provtagning och förbehandling av prover, som använts vid sammanställningen av informationen, eller genom att hänvisa till en använd standardmetod. Offentliga uppgifter och allmänna handlingar.