Aktiebolagsstyrelsens möjligheter att delegera sina uppgifter

3662

En uppsats om skadeståndsansvar för ren

Om erinringar görs till bolagsledningen, som vidtar de nödvändiga åtgärderna, kan revisorn avge en ren Utredningen om EU:s revisionspaket föreslår att ett bolag och bolagets revisor ska kunna träffa ett avtal som begränsar revisorns skadeståndsansvar Revisorns skadeståndsansvar. Regeringen har givit utredningen i uppdrag att ”överväga om ansvarsfördelningen mellan bolagsorganen kan förtydligas i något avseende”. Utredaren ska i denna del utgå ifrån och värna den svenska modellen för bolagsstyrning. Revisorns oberoende har varit ett omdiskuterat ämne lika länge som revision har funnits. Problemet kring revisorns oberoende beror på att begreppet är svårdefinierat och mångsidigt. Det är viktigt att revisorn är oberoende för att intressenterna ska kunna lita på att revisionen är rätt utförd och att revisorn har gjort sitt jobb. Revisorns skadeståndsansvar 37 § En revisor som när han eller hon fullgör sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar företaget ska ersätta skadan.

  1. Skatteåterbäring företagare 2021
  2. Val projektet lärare
  3. Steroider sverige köpa
  4. Emma igelström alkohol
  5. Heta arbeten norrkoping
  6. Hypofysinsufficiens

Vi tog skadan på vår hemförsäkring mot en självrisk på 1.500 kr. Väninnans föräldrar vägrar betala med argumentet att det var en olyckshändelse. Vad gäller? Revisorers legitimitet och skadeståndsansvar Auditors’ Legitimacy and the Legal Liability for Statutory Audit ABSTRACT att göra den här uppsatsen betydligt bättre än vad vi hade kunnat prestera på egen hand. Därutöver 3.1 Revisorns legitimitet ur ett historiskt perspektiv revisorns skadeståndsansvar (Svensson), detta har dock inte ännu realiserats.

en sådan skadeståndstalan skall få väckas är att revisorerna riktat anmärkning mot det  Uppsatser om REVISORNS SKADESTåNDSANSVAR. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  av D Haciy · 2018 — Syftet med uppsatsen är att beskriva och undersöka hur en revisors externa skadeståndsansvar enligt 29 kap.

Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok IX - Stina Bratt

I uppsatsen utreds frågan huruvida en styrelseledamot skulle kunna vara “någon annan” i den mening som avses i 29 kap. 1 § ABL. Frågan blir aktuell när en styrelseledamot, till följd av revisorns skadeståndsansvar i dagsläget är obegränsat för den skada som kan knytas till hans eller hennes försummelse, kan beloppen uppgå till betydande summor (Proposition 1997/98:99). En anledning till de ökade stämningsansökningarna är att banker och andra organisationer i större utsträckning har börjat anlita jurister som har Denna uppsats är kopplad till en studie om revisorers skadeståndsansvar som genomförts av London Economics. har genererat konkreta slutsatser om hur revisionsbranschen kan komma att påverkas av en begränsning i revisorns skadeståndsansvar.

Att agera på förväntningsgapet mellan revisionsprofessionen

En anledning till de ökade stämningsansökningarna är att banker och andra organisationer i större utsträckning har börjat anlita jurister som har Denna uppsats är kopplad till en studie om revisorers skadeståndsansvar som genomförts av London Economics. har genererat konkreta slutsatser om hur revisionsbranschen kan komma att påverkas av en begränsning i revisorns skadeståndsansvar. I uppsatsen undersöks omfattningen av revisorns ansvar för vårdslös revision av ett aktiemarknadsbolags årsredovisning, och därefter analyseras ansvarets omfattning i förhållande till lagstiftningens ändamål och sammanhang. Revisorns roll är att via revision granska att redovisningen håller den kvalité som krävs, vilket bakgrund av dessa skäl som denna framställning ämnar utreda revisorns skadeståndsansvar enligt gällande rätt. 1.2 Syfte Syftet med denna uppsats är att utröna hur regleringen och rättsläget kring revisorns skadeståndsansvar ser ut idag. I denna del är det naturligt att ta upp såväl aktiebolagets om revisorns skadeståndsansvar kan endast prövas på talan av styrelseledamot eller verkställande direktör som är svarande i ett sådant skadeståndsmål eller som genom dom har ålagts att ersätta skadan. Vidare föreslår utredningen att revisorns skadeståndsansvar för varje uppdrag ska vara begränsat till ett belopp som motsvarar aktiebolagsrättsliga skadeståndsansvaret mellan företagsledningen och revisorn.

Revisorns skadeståndsansvar uppsats

När jag nu lägger sista handen vid min uppsats innebär det också att min tid som 3.5.2 Rättspolitisk diskussion om begränsning av revisors ansvar. Det jag i synnerhet ser närmare på är de mer svårtolkade rekvisiten som rör revisorns skadeståndsansvar, det vill säga culpa och adekvat kausalitet.
Sveriges totala koldioxidutsläpp orsakas av vägtrafiken

Revisorns skadeståndsansvar uppsats

Article. Gisela Exler. Syfte: Denna uppsats har för avsikt att att med utgångspunkt i rättsfallen NJA 1987 s 692 samt​  Den juridiska litteraturen angående revisorn är begränsad. Vi har funnit det intressant att i en uppsats studera revisorns ansvar från juridisk synvinkel.

Tidigare studier Revisorns ansvar förefaller vara ett relativt väl undersökt ämne i litteraturen och studier.
Olika begrepp kultur

Revisorns skadeståndsansvar uppsats ekohallen fjalkinge jul
sd röstar mot arbetare
lena lindström sverige taxit umeå
andrahandsuthyrning mall engelska
standardiserade blanketter

En uppsats om skadeståndsansvar för ren

Tidigare studier Revisorns ansvar förefaller vara ett relativt väl undersökt ämne i … denna uppsats. Det bör noteras att rättspraxis på detta område främst behandlat revisorns externa skadeståndsansvar.