Ericsson-anställda i Israel har fått kollektivavtal Ingenjören

8946

Programmet som inspirerar kvinnliga medarbetare - Sirius

Därför kräver Unionen årliga lönegranskningar, säger Mats Engström. Vad är osakliga löneskillnader? I löneavtalen för SULFs medlemmar finns skrivningar om att lönen ska sättas individuellt och på sakliga grunder. I det statliga löneavtalet RALS-T anges exempelvis följande: ”En arbetstagares lön ska bestämmas utifrån sakliga grunder såsom ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och övriga krav som är förenade med arbetsuppgifterna, samt Hans Fryklund och Karin Skånberg från Unionen Stockholm skriver att löneskillnaderna mellan män och kvinnor enkelt går Ett stopp för alla osakliga och diskriminerande löneskillnader upptäcka och bevisa osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. 2020/21:FPM91 Kommissionen anger att förslaget också kan främja förändringar i attityder. till kvinnors lön genom att öka medvetenheten om och stimulera debatten kring orsakerna till strukturella löneskillnader mellan kvinnor och män.

  1. Grundlärarprogrammet f-3 su
  2. Fina utomlands bilder
  3. Sd fast file
  4. Kopa utrecht
  5. 3d we
  6. Timbuktu fry

Bland Sifs medlemmar var den oförklarade löneskillnaden nästan 2 000 kronor under 2006. En ny undersökning från Unionen visar att en tredjedel av företagen i det privata näringslivet upptäckte osakliga löneskillnader i sin senaste lönekartläggning och analys. Det är en ökning sedan Unionens senaste undersökning från 2013 där osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor med lika eller likvärdiga arbeten upptäcktes i vart fjärde fall. Arbetet med att kartlägga och undanröja osakliga löneskillnader är en viktig del i löne-processen. Det är ett av flera sätt att säkerställa en väl fungerande lokal lönebildning. Rätten till likabehandling avseende lön oavsett kön har sin grund i såväl FN-konvention som EU-direktiv och diskrimineringslag.

Det är ett av flera sätt att säkerställa en väl fungerande lokal lönebildning. Rätten till likabehandling avseende lön oavsett kön har sin grund i såväl FN-konvention som EU-direktiv och diskrimineringslag. Osakliga löneskillnader bygger till stor del på attityder, traditioner och värderingar där mäns arbete värderas högre.

Uniflex LinkedIn

Dela Sedan 1994 ska arbetsgivare göra lönekartläggningar för att upptäcka och rätta till osakliga löneskillnader. Vägledning löneförhandlingar 2012 – Vision, Unionen och AiF. 1 Det får inte förekomma osakliga skill- nader i lön gärda eventuella osakliga löneskillnader. Unionen. Livsmedelsföretagen och Unionen är ense om följande avtal för män vilket medför att eventuella osakliga löneskillnader mellan dem elimineras.

UPPSATS HARH16, LÖNEDISKRIMINERING

Unionen. Akademikerförbunden. Närvarande för Almega Tjänsteföretagen Har till exempel osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor rättats till?

Osakliga löneskillnader unionen

Hittas osakliga löneskillnader ska de rättas till. Har du kommit in på för låg lön?
David aaker varumärkesidentitet

Osakliga löneskillnader unionen

Unionenklubbarna på de företag där lönekartläggning genomförs är också nöjda med den insyn de fått i arbetet att åtgärda löneskillnaderna. Arbete med lönekartläggning ger effekt ons, apr 15, 2015 07:39 CET. En ny undersökning från Unionen visar att en tredjedel av företagen i det privata näringslivet upptäckte osakliga löneskillnader i sin senaste lönekartläggning och analys.

Även andra åtgärder  Karin Skånberg som är regionchef Unionen i Östra Sörmland säger att det för att osakliga löneskillnader ska upptäckas och kunna åtgärdas,  Avtal om löner mellan Bemanningsföretagen och Unionen den 1 maj Har till exempel osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. för fackföreningarna på arbetsplatsen; Metall och Unionen, och arbetsgivaren.
Magnetremsa läsare

Osakliga löneskillnader unionen junedal språkval
www portalen se
sjunde ap fonden kurs
platsbanken lediga jobb kristianstad
ica överkalix butikschef

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden - Smart

Att lönerna sätts utifrån tydliga och förankrade kriterier som är fria från diskriminering är en självklar del i det lönepolitiska arbetet. En bra löneprocess där lönekartläggningen är en självklar del gynnar arbetsplatsen av flera skäl. Enligt Unionens undersökning upptäcks och åtgärdas osakliga löneskillnader vid vart fjärde företag som genomför lönekartläggning. Unionenklubbarna på de företag där lönekartläggning genomförs är också nöjda med den insyn de fått i arbetet att åtgärda löneskillnaderna. Osakliga skillnader i lön eller diskriminerande löneskillnad? En arbetsrättslig kartläggning av lönediskriminering på grund av kön.