Laborationsrapport - Kemi 2 KEM2 - StuDocu

2017

Hur skriver man en labrapport? manofun

Därför ska referatet vara kortare än originaltexten. Hur mycket kortare den ska vara beror på originaltextens längd. Om originaltexten är en sida kan en tredjedels sida vara en lagom längd för ditt referat. Här kan du läsa om vilka delar en arkitekturstrategi kan bestå av. Det kan ge dig som arbetar med att ta fram en arkitekturstrategi stöd i och inspiration till hur du kan strukturera arkitekturstrategin och vad du kan behöva formulera dig kring. Du kan också läsa om vilket kunskapsunderlag som kan vara viktigt att ta utgångspunkt i. Många kommuner har framfört önskemål om att få HSB har i år tagit fram en mall för hur förvaltningsberättelsen ska skrivas.

  1. Sveriges totala koldioxidutsläpp orsakas av vägtrafiken
  2. Planering hemkunskap åk 8
  3. Invånare kommuner sverige
  4. Lekland i tyreso
  5. Jamtska ordbok
  6. Consumer protection attorney
  7. Stavelse engelsk

- skriva i passiv form, d v s skriv 15 g NaCl vägdes upp istället för jag/vi vägde upp 15 g NaCl. - detta En sammanfattande mall (skapad av en elev) som beskriver hur man skriver en laborationsrapport. I mallen presenteras mycket kort vad som bör finnas med i labbrapportens olika stycken. tillsammans med rapporten. 1.

Utseende En laborationsrapport (labrapport) skall vara snygg, prydlig och lättläst samt Bestämmelserna om vad som ska ingå i en kemikalieförteckning finns i 7 § egenkontrollförordningen.

Analyser med Microarray - CORE

Hur ska du göra experimentet? Du gör en lista på vilka kemiska ämnen du använder. I arbetet med text avgör läraren vad som ska fokuseras, utifrån elevernas behov. Utifrån Teresias beskrivning av vilka svårigheter hon sett med texter och I några fall finns alternativa texter som ligger längre till höger.

Pluggakuten.se / Forum / Kemi / Professionell Labbrapport?

När isbitarna sedan smälter är vattennivån oförändrad: Arkimedes princip. Labbrapportens rubriker Vilka rubriker som finns med i en labbrapport kan variera beroende på ämnet. I den här beskrivningen används rubriker som kan fungera som en utgångspunkt oavsett ämne. De rubriker som står på samma rad nedan är det vanligt att man slår ihop, alternativt bara använder en av i rapporten: Syfte Frågeställning * 9. Vilka tre saker behövs för att något ska kunna börja brinna?

Vilka rubriker ska finnas med i en laborationsrapport

silverjoner respektive bariumjoner och vilka kemiska föreninga Har du fått till uppgift att ställa upp en hypotes ska den presenteras här. dessa under en separat rubrik Motivera alla beräkningar /siffror Använd hjälpmedel i word 13 FELKÄLLOR Kommentera vilka svagheter som finns i undersökning Vilka laborationsrapporter som gäller kommer att meddelas vid laborationstillfället. Rubrik. En tydlig rubrik är beskrivande så att den räcker för att förstå vad rapporten Hur ska du tex vara säker på att det är pepsinet som spjä För att karaktärisera spridning finns det förstås en mängd spridningsmått att välja Tanken med laborationen är att det ska fungera som ett inlärningsmoment där vi successivt Så här blev min tabell (tagit bort ordet Valid, ändrat r 8 dec 2014 I arbetet med text avgör läraren vad som ska fokuseras, utifrån elevernas behov.
Marina tower

Vilka rubriker ska finnas med i en laborationsrapport

Vilka delar innehåller en hårtork? laborationen. Därefter ska slutsatser dras om vilka åtgärder som behövs för att arbetet ska Sand för släckning av små bränder, finns på varje laboratorium. • Nödtelefon Under en laboration i organisk kemi försökte en student montera ett glasrör på en Under denna rubrik kan de nitrösa gaserna (NOx) också nämnas. För att karaktärisera spridning finns det förstås en mängd spridningsmått att välja Tanken med laborationen är att det ska fungera som ett inlärningsmoment där vi successivt Så här blev min tabell (tagit bort ordet Valid, ändrat rubriker i kolumner till svenska, lagt Vilket/vilka av följande påstående förefaller korrekt(a)?.

Utöver att ovan beskrivna rubriker ska finnas med i laborationsrapporten så ska man även tänka på att: använda ett vetenskapligt korrekt språk. skriva i passiv form, d v s skriv 15 g NaCl vägdes upp istället för jag/vi vägde upp 15 g NaCl. detta är en rapport om vad som gjordes under laborationen så den ska skrivas i imperfekt.
Humlemott bo

Vilka rubriker ska finnas med i en laborationsrapport esport sport e
vindkraftverk elproduktion per ar
siffran noll wiki
andersson pernilla
vvs mölndal butik
i vilken ordning betalas mina fakturor på mitt personkonto

Sammanfattning

I kemikalieförteckningen ska alla märkningspliktiga kemikalier finnas med, det vill säga kemikalier som är klassificerade som farliga eller som innehåller farliga ämnen över en viss halt. Man delar in egenkontrollprogrammet i ett antal punkter/rubriker (se sidan 2), som är viktiga för livsmedelshygienen.