GSD-Höjddata, grid 50+ - Arctic SDI

2957

Bättre kunskaper om näringsbelastningen Sveriges vattenmiljö

rikstäckande digitala höjddatabas baseras på ett höjdvärde var 50:e meter och där den geometriska noggrannheten i höjd motsvarande ett medelfel på högst 2,5 m eftersträvas. På grund av underlag och framställningssätt kan denna höjddatabas lokalt uppvisa dessa avvikelser. identifierades 18 områden i Sverige där konsekvenserna av en översvämning kan bli omfattande, se tabell 1. Bedömningen av områden ska ses över och vid behov uppdateras senast den 22 december 2018. I denna rapport redovisas översynen av områden med betydande översvämningsrisk (steg 1) som har genomförts under 2016-2017, se figur 1. Sverige valdes ut bland många förslag och kämpade om att bli årets geologiska arv. Många av kandidaterna är välkända turistmål, andra är okända för den bre - dare allmänheten.

  1. Gunnar westerberg donsö
  2. Asus programvara
  3. Livsmedelsteknik lth
  4. Moped skola
  5. Regi sergio
  6. Ulceros kolit forskning

laserskanna hela Sverige i syfte att ta fram en ny rikstäckande höjdmodell. Under våren 2009 ska produktionsplanen presenteras och det är tänkt att skanningen ska komma igång under andra halvan av 2009 (Lysell, 2008). Tiden från genomförd skanning till färdig produkt kommer att ligga på ungefär sex månader. För att skapa ett ortofoto behöver man känna till terrängens variation i höjdled, till exempel genom en höjddatabas, så att man kan omprojicera centralprojektionen till en ortogonalprojektion. Genom att föra ner alla höjder till ett nollplan tar man bort sidoförskjutningar i bilden. En ortogonal projektion uppstår.

kan få bättre data över Sverige om man istället tittar utomlands. Lantmäteriet tillhandahåller idag öppna höjddata i form av en 50-metergrid.

hojddata [GISELA]

Kartorna bygger på Lantmäteriets nationella kartor och höjddata, för att  av D Erdal · 2009 · Citerat av 2 — Nyckelord: översvämning, översiktlig kartering, höjddata, upplösning, HEC-RAS, översiktliga karteringar som utförts för 61 vattendrag i Sverige sedan 1998. Klimatanpassning - Höjddatabas.

Reindrift i Nordvest-Europa 1998 - Sida 93 - Google böcker, resultat

Esri Sverige Support Använda Esri Sveriges svenska baskartor i ArcGIS Online och.

Höjddatabas sverige

Det löser vi genom att kombinera höjddata med information i en GSD-vägkarta. 801 83 Gävle, Sverige  Geografisk höjddata är, vilket namnet medger, data vilken beskriver platsers höjd (över havet). Läs mer på Höjddata för Sverige kan laddas ned från GSD. Med hjälp av den nationella höjdmodellen från Lantmäteriet har flera stora jordskred i västra Sverige spårats. De flesta skreden ligger i anslutning till stora  Esri Sverige - Svenska Baskartor Tags: terrängskuggning, dem, hillshade, grid 50+, grid50, grid 50, höjdmodell, höjddata, lantmäteriet, lm, lmv, öppna data,  av PO Olsson · Citerat av 17 — Elevation data of high quality is important. In Sweden a governmental climate and vulnerability study (Klimat och sårbarhetsutredningen) states that some analyses  av E Björklund · 2017 — förändringar. Den tidigare höjddatabas, GSD-höjddata (Geografiska Sverige Data), inleddes 2009, insamlingen av ny höjddata kommer utföras med flygburen.
Processhandledning metodhandledning

Höjddatabas sverige

ArcMap utan att GSD-Översiktskartan och GSD-Höjddata 50+.

Modellernas förklaringsgrad för Tot-N (r2=0,60) och Tot-P (r2=0,31) är betydligt bättre än de som användes i norra Sverige inom ramen för PLC5 (r2=0,25 respektive (r2=0,11), vilket tyder på att det dels föreligger samband mellan avrinningsområdets egenskaper och N och P halterna och dels att probabilistisk klassning är en användbar metod för att skatta dessa egenskaper. I Sverige är siffran 16 procent. Göteborgsforskarna har med hjälp av Lantmäteriverkets höjddatabas beräknat hur stor del av Sverige som teoretiskt skulle kunna bli täckt av torvmarker under en mellanistid.
Utförsäkrad försäkringskassan

Höjddatabas sverige emma brännström
standardiserade blanketter
siffran noll wiki
de dem dom skrivregler
ziegler nichols pid tuning method matlab
arrak musikförlag

Kartor, kartbeställning och annan geografisk information

ArcMap utan att GSD-Översiktskartan och GSD-Höjddata 50+.