Metadata Bibliotek för digital kompetens - Facebook

630

Metadata-scheman för att definiera layout för

Strukturella metadata beskriver hur ett  I det här avsnittet finns information och strategier om hur du använder metadata med POI. Metadata-schemat definierar layouten för egenskapssidan och de metadataegenskaper som visas för resurser. Lär dig hur du skapar anpassade  Federationsoperatören samlar och ansvarar för medlemmarnas metadata som publiceras aggregerat i ett gemensamt register. Tekniska kontakter för medlemmar i  Information och resurser om hur metadata kan berikas och beforskas och därmed skapa mervärde för kulturarvsinstitutioner, forskare och utbildningar. Olika typer av metadata. Metadata kan delas in i olika kategorier beroende på deras funktion: Beskrivande (t.ex. titel, författare); Strukturella (t.ex. variabel)  xml version = "1.0" encoding = "UTF-8" ?>